WT. Tijdschrift over de geschiedenis van de Vlaamse beweging

WT (Wetenschappelijke tijdingen) werd in 1935 opgericht als orgaan van de Vereniging voor Wetenschap om de vernederlandsing van de wetenschap in Vlaanderen te bevorderen. Sinds 1980 werd WT een vaktijdschrift over de gechiedenis van de Vlaamse beweging. Artikels worden onderworpen aan peer reviewing.

WT wordt uitgegeven door het ADVN (Antwerpen), het archief & onderzoekscentrum dat het erfgoed van de Vlaamse beweging verzamelt, beheert en toegankelijk maakt. Op inhoudelijk vlak werkt de redactie volkomen autonoom. Zij wordt in haar taak bijgestaan door de internationale adviesraad en de bureauredactie.

Lees meer onder Missie.

 

Huidig nummer

Bekijk hier de inhoud van nummer 2018/1 (maart).

 

Artikelendatabank offline

Eén van de afgelopen dagen werden delen van de artikelendatabank van WT gekaapt en vervangen door malafide code. Uit veiligheidsoverwegingen werd daaropvolgend de volledige databank offline gehaald. We hopen u zo spoedig mogelijk opnieuw toegang te geven tot de artikelendatabank. Dank voor uw begrip.


Acta amicorum Frans-Jos Verdoodt

Servare modum, finemque tenere, naturamque sequi


>> Archief aankondigingen