Harry Van Velthoven

foto Harry Van Velthoven

Harry Van Velthoven (°1944) is emeritus hoogleraar geschiedenis aan de Hogeschool Gent. Hij publiceerde over Vlaamse en Waalse beweging, Brussels taalproblematiek, sociale beweging, liberalisme, natievorming, Waarheen met België en Scheurmakers & Carrièristen. De opstand van christendemocraten en katholieke flaminganten 1890-1914 (2014). Hij is sinds 2004 redactielid van Wetenschappelijke tijdingen.

Bekijk hier een overzicht van de bijdragen van Harry Van Velthoven in Wt.