Lode Wils

Lode Wils (°1929) is emeritus hoogleraar geschiedenis aan de KULeuven. Hij is auteur van vele studies over de Vlaamse en Groot-Nederlandse beweging, o.m. Onverfranst, onverduitst? Flamenpolitik, activisme, Frontbeweging (2014). Hij is sinds 1981 redactielid van Wetenschappelijke tijdingen.

Lode Wils

Bekijk hier een overzicht van de bijdragen van Lode Wils in Wt.