Contact | Over website

Bureauredactie & abonnementen
ADVN
Lange Leemstraat 26 | 2018 Antwerpen
[T] ++32 (0)3 225 18 37
[E] info@wt.be
De informatie op deze website gaat onder voorbehoud van eventuele wijzigingen. Die informatie kan worden overgenomen mits bronvermelding. Langs het contactformulier vernemen wij graag uw vragen, opmerkingen en suggesties.

© 2010-2016 | ADVN, Archief en Documentatiecentrum voor het Vlaams-nationalisme vzw

realisatie website: Tom Cobbaert | content: Ann Van Gastel | abonnementen: Marleen Deridder

Privacy en aansprakelijkheid
Het ADVN gebruikt de gegevens die u langs de website www.wt.be verstrekt enkel voor intern gebruik en/of om u op de hoogte te kunnen houden van de werking van het tijdschrift en de werking van het ADVN. U kunt te allen tijde uw recht uitoefenen van inzage en verbetering van de gegevens conform de wet van 8 december 1992.
Door in te schrijven op voor openbaar gebruik bestemde toepassingen stemt de inschrijver ermee in dat de door hem medegedeelde gegevens door het ADVN worden openbaar gemaakt langs deze website of langs andere media.
Het ADVN probeert de inhoud van website actueel, toegankelijk, correct en compleet te houden. Het is echter mogelijk dat de inhoud van deze site verouderd, incompleet en/of incorrect is. Het ADVN kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor mogelijke fouten of onnauwkeurigheden op deze website, noch voor verlies, ongemak of directe dan wel indirecte schade geleden ten gevolge van het gebruik van op deze website voorkomende incorrecte informatie. Het ADVN kan evenmin aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op de websites en/of webpagina's waarnaar op de Wt-website wordt verwezen en die door derden worden onderhouden.
Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen langs het contactformulier.